Sindicato N°1 Trabajadores Huachipato

DIPUTADO AEDO DIALOGA CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE HUACHIPATO